Rizikové kácení

Jak se provádí rizikové kácení

Rizikové kácení – úvod

Co si představit pod pojmem rizikové kácení

Rizikové kácení stromů představuje pro dřevorubce jednu z nejtěžších činností, se kterou se může při výkonu svého povolání setkat. Nejen, že rizikové kácení může být nebezpečné samotného dřevorubce, ale pokud navíc rizikové kácení spadá do hustě obydlené oblasti, jsou v nebezpečí i obyvatelé.

Co obnáší rizikové kácení

Co však samotné rizikové kácení stromů znamená a jaké stromy či oblasti do této kategorie vlastně patří, nebude těžké zodpovědět. Pro kácení stromů a rizikové kácení stromů, které jsou zasaženy nějakou kalamitou, ať se jedná o kalamitu způsobenou průmyslovými exhalacemi, přemnožením hmyzích škůdců či vlivem přírodních živlů, platí stejné bezpečnostní postupy jako pro rizikové kácení i prořezávání stromů v hustě obydlených zónách nebo příměstských aglomeracích. Technologické postupy jsou však velmi odlišné už jen z toho důvodu, že ve městech, parcích nebo podél komunikací jde především o kácení solitérních jedinců, zatímco v lese, který je postižen kalamitou či stromy rostou v extrémních podmínkách, kterými se myslí strmé svahy, počítáme vždy s mnoha poraženými kusy. Rizikové kácení má svá přesná pravidla.

Proč je rizikové kácení nebezpečné

Rizikové kácení stromů s sebou nese vždy určité riziko. Odpovědná a důkladná příprava takové riziko může snižovat neboť nedůsledná až zanedbaná příprava může vyústit ve škody nejen materiální, ale i škody zdravotní, které mohou mít fatální následky. rizikové kácení stromů by mělo být tedy svěřeno vždy nejzkušenějšímu a nejzručnějšímu dřevorubci. Pokud rizikové kácení vykonávají méně kvalifikovaní dělníci, mělo by se tak vždy dít za dozoru zkušeného pracovníka nebo technika.

Nářadí pro rizikové kácení

V obtížnějších případech, kdy kácení stromů je mimořádně rizikové, používáme zásadně ruční pilu. Otřesy a vibrace způsobené motorovou pilou mohou totiž riziko předčasného nekontrolovatelného pádu stromu jen zvýšit. Rizikové kácení by měl vždy provádět odborník.